Bojanke

Naša ofset štampa je vrlo pogodna za izradu kvalitetnih bojanki. Različiti sadržaji i odabrani motivi omogućavaju da deca razvijaju svoju kreativnost i motoričke sposobnosti, spremajući se tako za školu.

Dizajn

Deo našeg posla čini i grafički dizajn. Posebno uspešno radimo dizajn logotipa. Evo nekoliko naših radova:

Uz ovo, uslužno radimo i pripremu za flekso štampu:

Takođe, tu je i dizajn etiketa: