Kartončići za cene

Za sve objekte maloprodaje neophodan artikal su kartončići za cene. Imamo ih u nekoliko varijanti.