Party pozivnice

Party pozivnice pakujemo 1/10 ili 1/100, sa motivima kao na kapicama, u transportnom pakovanju po želji kupca.