Ofset štampa

Piktogram se, u sklopu svoje ofset štamparije, bavi i štampom knjiga i izdavaštvom. To je deo posla koji radimo dosta dugo, sa solidnim rezultatima.

Tehnika štampe nazvana ofset (offset) štampa je tehnika gde se boja prenosi sa ofsetne ploče na gumeni plašt, a sa njega na papir. Dakle, u pitanju je indirektni postupak umnožavanja štampane forme na papir. Postupak zahteva određenu pripremu, što podrazumeva izradu ploča za kolornu štampu. Zato kod ove tehnike postoje fiksni troškovi i to isključuje isplativost malih tiraža. Uz to, i postupak  produkcije traje najmanje dva do tri radna dana.

Tehnika ofset štampe se, iz pomenutih razloga, koristi za štampu velikih i srednjih tiraza. Idealna je za štampane forme koje zahtevaju preciznost, za tehnike dorade parcijalnim lakom ili ofsetnim lakom, štancovanje u krivolinijskim formama. Za razliku od digitalne štampe, postoji mnogo manje odstupanja u kvalitetu otiska i samoj preciznosti štampane forme.

Tehnika ofset štampe se preporučuje za izradu brošura, kataloga, flajera, memoranduma, srednjih i većih tiraža vizit karti, liflete, knjige…